PhDr. Markéta Greplová

psycholog - supervizor - lektor

"Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji."

Tomáš Garrigue Masaryk

O mně

Profilová fotka Markéty

Absolvovala jsem studium jednooborové psychologie a sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své profesi aktivně propojuji poznatky z výše uvedených oborů.

Každý z nás je naprosto jedinečný, práci s lidmi vnímám jako velmi rozmanitou a obohacující. Za samozřejmou součást profese považuji seberozvoj a další vzdělávání, proto své dovednosti a znalosti dále prohlubuji ve specializovaných kurzech a výcvicích.

Vzdělání

Psychoterapie a poradenství

Terapie je určena lidem, kteří se chtějí ve svém životě něco změnit, podívat se na něj jiným úhlem pohledu, najít nové možnosti.

Systemická terapie, z jejíž filozofie při své práci vycházím, věří, že klient je ve spolupráci se svým terapeutem schopen najít alternativy svého pohledu na svět a změnit jej natolik, aby dosáhl spokojenosti. Terapeut zde hraje roli průvodce světem klienta. Protože na rozdíl od klienta je v tomto světě cizí, je zvědavý, a tak klade otázky, díky nimž se klient může dostat do dosud opomíjených koutů svého světa; díky tomu, že ho k nim průvodce zavede, je mu umožněno, aby zjistil, kolik směrů mu jeho cesta nabízí a vybral si z nich ten, který mu pomůže žít spokojenější život.

Ráda Vám budu průvodcem na vaší cestě, která se v určitých obdobích života může jevit poněkud nečitelná.

On-line konzultace

Nejen karanténa může být důvodem, proč využít služeb on-line. Nabízím možnost konzultací prostřednictvím platforem (Skype, Zoom). V případě zájmu o tuto službu mě, prosím, kontaktujte e-mailem, abychom se mohli domluvit na dalším postupu a realizaci.

Ceník

Individuální psychoterapie / poradenství
1.000,- Kč / sezení

Obecné podmínky spolupráce

Není možné přijít bez objednání. Na konzultaci je nutné se vždy předem objednat buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Sezení trvá v rozmezí 50-60 minut dle potřeby klieta.

Veškeré poskytované konzultace jsou hrazené klientem, služby hrazené pojišťovnou neposkytuji. Platba je možná v hotovosti nebo bankovním převodem.

Pokud se nemůžete dostavit na závazně objednané setkání je třeba tuto skutečnost včas oznámit, 24hodin předem. Pokud se klient nedostaví bez předchozího ohlášení, bude setkání považováno za uskutčněné a klient se zavazuje k jeho úhradě.

Výhody služby hrazené přímo klientem

Supervize

Pravidelná supervize se pomalu ale jistě stává nedílnou součástí práce v pomáhajících profesích, kde jakožto specifická odborná činnost přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a profesnímu růstu pracovníků.

Supervize posiluje spolupráci, podporuje komunikační otevřenost, přiměřenou citlivost a vnímavost vůči sobě a druhým, vytváří podmínky pro korektní poskytování a přijímání zpětné vazby Díky supervizi získávají pracovníci prostor pro reflexi vlastní práce, příležitost o věcech společně přemýšlet, dokázat se na ně podívat i očima druhého, prozkoumat alternativní možnosti řešení, diskutovat problémy v bezpečném prostředí supervizního vztahu.

Individuální supervize

Individuální supervize probíhá v rovině supervizor - supervidovaný, zaměřuje se na práci a rozvoj konkrétního pracovníka, jeho úroveň reflexe a sebereflexe.

Týmová supervize

Tato forma zahrnuje celé pracovní týmy, umožňuje zpřehlednit proces práce s klienty, ale také diskutovat témata vztahující se k jednotlivým oblastem týmové práce a spolupráce, vyjasnit si vzájemné vztahy, postupy, kompetence, postoje apod.

Manažerská supervize (supervize řízení)

Forma supervize určena vedoucím pracovníkům organizací a týmů, zaměřená na procesy a způsoby řízení, manažerské kompetence a klima související s vedením, zaváděním změn v organizaci apod.

Supervizi je třeba vždy objednat předem telefonicky nebo e-mailem!

Vzdělávání

Jako lektor se zaměřuji na rozvoj profesionálů pracujících s lidmi, ale i pracovníky v jiných oborech, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti. Jsem akreditovaným lektorem Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast vzdělávání pracovníků v sociálních službách a rekvalifikačních kurzech.

Tématicky se věnuji oblasti seberozvoje, komunikace, psychohygieny (práce s emocemi, stresem), základů psychologie apod.

Kontakt

E-mail:marketa.greplova@seznam.cz

mob.: +420 605 414 636

PhDr. Markéta Greplová, IČ 74085590